O nama

 

Udruženje kontrolora letenja Crne Gore


Udruženje kontrolora letenja Crne Gore (Air Traffic Controllers Association of Montenegro-ATCAM) osnovano je 16. novembra 2013 godine, kao profesionalno udruženje koje po svojim statutarnim odredbama štiti i čuva interese kontrolora letenja bez obzira na rasnu, vjersku ili bilo koju drugu pripadnost. Takođe, ovo udruženje okuplja i povezuje kontrolore letenja u djelatnostima vezanim za bezbijednost, redovnost i efikasnost vazdušnog saobraćaja . Sjedište Udruženja je u Podgorici, a područje njegovog djelovanjajeteritorijadržave Crne Gore.

Osnovni programski ciljevi Udruženja su:

-Razvoj profesije kontrolora letenja;
-Promovisanje, unapređenje i popularizacija kontrole letenja i vazduhoplovstva u cjelini;
-Povećavanje nivoa aktivizma i angažovanja kod kontrolora letenja;
-Doprinos primjeni medjunarodnih standarda u kontroli letenja;
-Njegovanje tradicije i razvijanje ambijenta i uslova za razvoj vazduhoplovstva u zajednici;
-Traženje optimalnih rješenja za poboljšanje uslova rada.

Radi ostvarivanja svojih ciljeva Udruženje kroz svoju djelatnost radi na:

-Organizaciji, samo ili u zajednici sa drugim organizacijama: tribina, treninga, savjetovanja, seminara i drugih oblika neformalne teoretske edukacije u oblasti kontrole letenja;
-Vršenju nabavke, razmjeni i distribuciji literature i materijala u vezi sa kontrolom letenja;
-Pružanju pomoći pojedincima i grupama u obrazovanju i nabavci literature;
-Planiranju i realizaciji programa neformalnog obrazovanja i osposobljavanja građana za sticanje tehničkih, tehnoloških i informatičkih znanja i vještina iz oblasti kontrole letenja putem seminara, kurseva i instrukcija ;
-Objavljivanju biltena i drugih publikacija u vezi kontrole letenja.

Profesija kontrolor leta


Kontrola letenja u suštini predstavlja jedan kompleksan sistem pružanja usluga koji svakodnevno vodi računa o bezbijednosti, redovnosti i ekspeditivnosti vazdušnog saobraćaja, koji predstavljaju osnovne postulate profesije kontrolora letenja. Taj sistem, čiji glavni oslonac čine upravo sami kontrolori, bi se mogao podijeliti na neke osnovne cjeline i to: Aerodromsku kontrolu letenja, onu koja ima nadležnost nad vazduhoplovima u neposrednoj blizini vazdušne luke, i to od zemlje do 1.000 metara, zatim tu je je prilazna kontrola letenja koja je zadužena za bezbjedno odvijanje vazdušnog saobraćaja van kruga aerodroma, izvodeći vazduhoplove posle izlaska i na ulazak na vazdušni put, do visine od 4.500 m, dok je oblasna kontrola letenja zaduzena za bezbjedno vodjenje vazduhoplova na visini većoj od 4.500 metara, pa sve do "granice neba".

Da bi neko uopšte mogao da postane kontrolor letenja, potrebno je da završi srednju školu, da govori engleski jezik i da je zdravstveno sposoban. Uz sve to, treba proći i seriju rigoroznih testova da bi se uopšte došlo do školovanja u Smatsa Training Centru. Posle višegodišnjeg školovanja i neprestanog unapređivanja znanja, kontrolor letenja je obučen za samostalan rad na radnom mjestu,obavljajući dinamičan, ali veoma težak, stresan i odgovoran posao. Kontrolori letenja u Crnoj Gori, radeći na modernim sistemima, stručno i savjesno obavljaju svoju dužnost pridržavajući se svih standarda, propisa i preporuka Agencije za Civilno vazduhoplovstvo države Crne Gore, ICAO-a, EUROCONTROL-a i drugih relevantnih vazduhoplovnih organizacija.

Organizaciona struktura


Organi udruženja su

 
-Skupština
-Upravni odbor
-Predsjednik
-Sekretar
-Nadzorni odbor

Sastav upravnog odbora

Predsjednik
Dino Redzepajić

Telefon:
+382 67 874 390
+382 69 441 208
+382 68 886 080
E-mail:
president@atcam.me
Sekretar
Djordje Rapaić

Telefon:
+382 67 874 390
E-mail:
repa@t-com.me
Član upravnog odbora
Nebojša Roganović
Telefon:
+382 69 312 975
E-mail:
roganovic@t-com.me
Član upravnog odbora
Saša Čapunović

Telefon:
+382 68 238 892
E-mail:
capunovictodor@yahoo.com

Član upravnog odbora
Borko Bozinović
Telefon:
+382 68 532 236
E-mail:
borko.bozinovic@t-com.me

Sastav nadzornog odbora

 
-Danijela Curovic
-Dijana Kanura
-Bosko Jelic

E-mail: office@atcamne.me